Felhasználási feltételek

A Felhasználási Feltételek letöltése (.pdf, 165 KB)


I. Általános információk

1. A www.muve.hu, weboldal, a továbbiakban „Weboldal”, a muve.hu internet üzlet, a továbbiakban "Üzlet" keretében a felhasználó által elérhető weboldal, melyek üzemeltetője a MUVE Spółkę Akcyjną cég, székhelye Warszawa (02 - 255) ul. Krakowiaków 50, az Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásban KRS 0000440351 számon bejegyezve, adószáma: 522-300-13-12, Statisztikai száma: 146396424, a továbbiakban „MUVE S.A.", a http://muve.hu internet címen. A MUVE S.A. cég további adatai a felhasználók általi elérhetőség biztosítása érdekében:


  • e-mail cím info@muve.hu
  • telefonszám +36-1-225-7365


2. A weboldalak rendszergazdája a MUVE S.A., tárhely-szolgáltatója pedig az ATM S.A cég (cím: Grochowska 21a, 04-186 Varsó, Lengyelország, telefonszáma: +48 22 515-6100, e-mail címe: contact@atm.com.pl).

3. A weboldal az érdeklődő felhasználók számára nyitott, "on-line" kereskedelmi platformok formájában működik.

4. A Weboldal felhasználója 18 évet betöltött, teljes cselekvőképességgel rendelkező, a Weboldalon beregisztrált és fiókkal rendelkező természetes személy, valamint a Weboldalon beregisztrált és fiókkal rendelkező jogi személy, vagy jog személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, mely saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. A felhasználó lehet 13 évnél idősebb, de a 18 életévet nem betöltő természetes személy, azon terjedelemben, amilyenben az 1964 április 23-i, Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket.

5. A fiók a felhasználó számára vezetett, egyedülálló névvel (loginnal) jelölt fiók, mely tartalmazza a felhasználó adatait. A biztonsági kulcs (kód) a termékhez rendeltetett egyedülálló kulcs, mely elengedhetetlen a termék használatához. A biztonsági kulcs (kód) a termék eredeti csomagolását képezi a 2014 május 30-i, a Fogyasztók jogairól szóló törvény 38. cikkelye 9. pontja ( 2014 évi Lengyel Közlöny, 827. poz.) - a Szabályzat további részében "Fogyasztók jogairól szóló törvény" rendelkezései értelmében. A termék lap minden egyes termékhez csatolásra kerül és részletes információt tartalmaz a termékről, beleértve a termék alkalmazásához használt berendezéssel kapcsolatos műszaki követelményeket.

6. Az 5. pontban említett fiók a Weboldal számára közös és kiterjed a felhasználó Weboldal számára közös adataira.

7. A felhasználók a MUVE S.A. céget a http://muve.hu címen elérhető weboldalon keresztül, az info@muve.hu címre küldött elektronikus üzenettel, vagy a +36-1-225-7365 telefonszámon érhetik el.

8. A MUVE S.A. cég az Üzlet működtetésével gazdasági tevékenységet folytat számítógép programok és játékok értékesítése terén. A számítógép programok és játékok való értékesítése digitális forgalmazásban, fix hordozó használata nélkül történik.

9. A MUVE S.A. mindent megtesz annak érdekében, hogy a felhasználóknak leszállított termékek hibától mentesek legyenek.

10. A fogyasztó által meg nem rendelt szolgáltatás teljesítése a a MUVE S.A. kockázatára történik és a fogyasztóra nézve nem jelent kötelezettséget. A fogyasztó válaszának hiánya a meg nem rendelt szolgáltatás tekintetében nem jelenti a szerződés megkötésébe való beleegyezést.

11. A www.muve.pl honlapon beregisztrálva és fiókot nyitva a felhasználó lehetőséget kap a www.muve.hu honlapra való sokszoros belépésre és az egész www.muve.hu honlap használatára, beleértve a www.muve.hu honlap alá tartozó weboldalakat.

12. Amennyibe a felhasználó az 5. pontban említett fiók adatait módosítja, a www.muve.hu honlap vagy az ahhoz tartozó weboldal keretében végrehajtott módosítások kiterjednek az egész www.muve.hu honlapra, beleértve a honlap alá tartozó weboldalakat.

13. Amennyiben a felhasználó a www.muve.hu honlap alá tartozó bármely weboldalra bejelentkezik úgy a felhasználó egy bejelentkezés keretében a www.muve.hu honlap alá tartozó valamennyi weboldalt használhatja.

14. A MUVE S.A. által az Üzleten keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele az alábbi szabályzat előtte való elfogadását jelenti. Az alábbi Szabályzat elfogadása a felhasználónak az Üzlet weboldalán elérhető választó mezőre (checkbox) való kattintásával történik.

15. Az Üzlet promóciói nem kapcsolódnak egymáshoz, kivéve, ha a promóció szabályzata másképp nem rendelkezik.

16. A MUVE S.A. nem vállal felelősséget az Üzlet használatában tőle független műszaki vagy egyéb okokból bekövetkező szünetekért. A MUVE S.A. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal és az Üzlet megfelelően működjön.

II. Megrendelés

1. A megrendelést a www.muve.hu weboldalon keresztül lehet megtenni éjjel-nappal. a hét mind a hét napján. A megrendelés címén a MUVE S.A. további díjat nem számít fel. A megrendelés megtételekor a felhasználó igazolja, hogy tudatában van annak a ténynek, hogy a megrendelés teljesítése a beszerzett termék kifizetésének kötelességével, valamint a termék felhasználóhoz való szállításának kifizetésének kötelességével jár. Az igazolás az Üzlet weboldalán elérhető választó mezőre (checkbox) való kattintással történik.

2. Megrendelést csak felnőtt személyt tehet.

3. Az előreutalásos megrendelések automatikusan törlésre kerülnek, ha a fizetség a megrendeléstől számított 44 napon belül (amennyiben a megrendelésen "preorder/előrendelés" elérhetőség státuszú termék található, vagy 14 napon belül (amennyiben a termék bármilyen más elérhetőséggel szerepel) nem kerül realizálásra.

4. A fizetés átutalással vagy hitelkártyával történő fizetése esetén a fizetséget még a megrendelés megtétele alatt, vagy a megrendelés megtételétől számított 14/44 napos határidővel kell realizálni (44 napon belül, amennyiben a megrendelésen "preorder/előrendelés" elérhetőség státuszú termék található, vagy 14 napon belül, amennyiben a termék bármilyen más elérhetőséggel szerepel) a felhasználói fiókba való bejelentkezés után, a Rendelési előzmények fülön, a "Fizetés" gombra kattintással. A kifizetett megrendelés automatikusan visszaigazolásra kerül.

5. Az áru elérhetőségével kapcsolatos információ a termék lapján szerepel. A premier előtti megrendelések esetén a termék lapján megjelenik a termék elérhetőségének (premierjének) dátuma.

6. A MUVE S.A. nem vállal felelősséget a megrendelés e-mailen történő visszaigazolásával kapcsolatos problémákért, amennyiben a problémák a felhasználó levelezőprogramjának beállításából és számítógépének, valamint levelezőprogramjának saját biztonsági konfigurációjából erednek.

7. A megrendelések dinamikus növekedésére való tekintettel egyes esetekben a termékek elérhetőségével kapcsolatos információ becslés jellegű lehet. A MUVE S.A. mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek folyamatosan elérhetőek legyenek.

8. Az átutalással vagy hitelkártyával fizetendő megrendelések esetében a MUVE S.A. cég a megrendelés teljesítését a fizetség elkönyvelése után haladéktalanul megkezdi (az adott termék nem elérhetőségéből származó esetleges késések fenntartásával).

9. Amennyiben a megrendelés olyan terméket tartalmaz, melynek nem volt premierje (a státusza: küldés a premier után), a termékek (az összes megrendelt termék) elküldésére az adott termék premierje után kerül sor. Amennyiben a felhasználó a megrendeléseket külön teszi meg, úgy azok külön kerülnek teljesítésre.

10. A megrendelés kizárólagosan akkor kerül teljesítésre, ha a felhasználó által megadott cím adatok nem váltanak ki kétségeket. A cím adatokkal kapcsolatos kétségek folyamatában kerülnek megvitatásra.

11. A digitális úton forgalmazott termék megrendelésével egyidejűleg a felhasználó engedélyezi a szolgáltatás MUVE S.A. cég általi, a fogyasztót megillető szerződéstől való elállás határideje előtt történő kivitelezését, mely határidőt a Fogyasztók jogait tartalmazó törvény 27. cikkelye tartalmazza. A fenti esetben, a Fogyasztók védelméről szóló törvény 38. cikkelye, 13. pontja alapján, a fogyasztót nem illeti meg a szerződéstől való elállási jog. A beleegyezés fogyasztó részéről való kinyilvánítása az Üzlet weboldalán található nyilatkozat elolvasásával, és a választó mezőre (checkbox) való kattintással történő elfogadásával történik. A MUVE S.A. köteles a fenti írásos beleegyezés vagy a fogyasztó engedélyével történő egyéb tartós hordozón történő átvételének visszaigazolására.


III. Személyi adatok, cookie-k

1. A www.muve.hu internet üzletbe való beregisztráláshoz szükséges a felhasználó belegyezése a személyi adatainak feldolgozásába a MUVE S.A. által a Weboldalon nyújtott szolgáltatások céljából, az igénybevételéhez szükséges terjedelemben, ebben a személyi adatok a MUVE S.A. céget a weboldali szolgálatások nyújtásában segítő harmadik személyeknek való átadásába. A belegyezés az Üzlet weboldalán elérhető választó mezőre (checkbox) való kattintással történik.

2. A felhasználók személyi adatai a MUVE Spółka Akcyjna cégnél kerülnek eltárolásra, melynek székhelye: Warszawa (02-255), ul. Krakowiaków 50, Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásban KRS 0000440351 számon bejegyezve, adószáma: 522-300-13-12, Statisztikai száma: 146396424. Az adatok a www.muve.hu internet üzletben tett megrendelések teljesítése, valamint a weboldal felhasználók általi használata érdekében kerülnek tárolásra és feldolgozásra.

3. A felhasználók személyi adatai az 1997 augusztus 29-i, a személyi adatok védelméről szóló törvény (egységes szövege 2014 évi Lengyel Közlöny, 1182. poz.) szerint, harmadik személyek által hozzá nem férhető módon kerülnek védelemre.

4. A felhasználó bármikor jogosult a Személyi Adataiba való betekintésre és azok módosítására.

5. Az Üzlet adatbázisában található felhasználói személyi adatok nem kerülnek átadásra a weboldal keretében teljesített megrendelésekben részt nem vevő alanyoknak.

6. Az árukért/termékekért/szolgáltatásokért fizetséget teljesítő felhasználók személyi adatai - a felhasználók engedélyével - a PayU S.A. cégnek, székhelye Poznań, (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), a Poznani Körzeti Bíróság – Nowe Miasto és Wilda VIII Gazdasági Osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartás révén az Országos Bírósági Nyilvántartásban KRS 0000274399 számon bejegyezve és/vagy a PayPal sp. z o.o. cégnek, székhelye Warszawa (00-113), ul. Emilii Plater 53, a Varsó Fővárosi Körzeti Bíróság XII Gazdasági Osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartás révén az Országos Bírósági Nyilvántartásban KRS 0000289372 számon bejegyezve, kerülnek átadásra. Az átadás a fizetség PayU S.A és/vagy PayPal sp. z o.o. általi teljesítéséhez szükséges személyi adatokra vonatkozik.

7. A weboldal használatakor a felhasználó belegyezését adja a cookie fájlok elmentésébe (a cookies-ről részletesebben: https://muve.hu/informacio/cookie-k-hasznalata). A belegyezés az Üzlet weboldalán elérhető választó mezőre (checkbox) való kattintással történik.

8. A MUVE S.A. jogosult a felhasználó e-mail címére kereskedelmi információkat küldeni, a 2002 július 18-i, az elektronikus utón nyújtott szolgáltatásokról szóló törvény rendeletei ( 2013 évi Lengyel Közlöny, 1422. poz.) szerint. A kereskedelmi információk küldése kizárólagosan a felhasználó előzetes engedélyének a weboldalon látható módon történő megadása után kaphat helyet. A belegyezés az Üzlet weboldalán elérhető választó mezőre (checkbox) való kattintással történik.


IV. A termékek ára

1. Az Üzlet weboldalán feltüntetett árak magyar Forint valutában kifejezett bruttó árak, amelyek már tartalmazzák a kötelező kulcsú ÁFÁ-t.

2. Az aktuális árak a www.muve.hu weboldalon elérhető árjegyzékben találhatók. A termékek vásárlása a megrendelés napján érvényes ár alapján történik.

3. Legkésőbb a szerződés fogyasztó részéről való aláírási szándékának kinyilatkoztatásáig a MUVE S.A. köteles a fogyasztó határozott belegyezését megszerezni minden, a MUVE S.A. cégnek járó, egyeztetett összegen, valamint a termék kiküldésének költségén felüli fizetségre. A fogyasztó belegyezése az Üzlet weboldalán elérhető választó mezőre (checkbox) való kattintással történik.


V. Fizetési módok

A megrendelés megtételekor a felhasználónak az alábbi fizetési módra van lehetősége.

  • Bankkártyás vagy hitelkártyás fizetés (utánvét nélkül, digitális terjesztésű termékek esetén).


VI. Reklamáció

1. A MUVE S.A. tájékoztatja, hogy eltérések lehetnek a bemutatott termékek vizualizálásában, valamint az eltérések származhatnak a felhasználó számítógépe és monitora személyes beállításaiból, ami kihathat termék prezentációjára (színek, arányok, stb.), melyek nincsenek kihatással az adott termék funkcionalitására és minőségére.

2. A Fogyasztók jogairól szóló törvény 38. cikkelye 13. pontja rendelkezései szerint a fogyasztó nem illeti meg a materiális hordozókra nem rögzített, tehát elektronikus úton (digitális termékforgalmazás) beszerzett termékek vételi szerződésétől való elállás joga. A fenti rendelkezés a fogyasztónak nem minősülő felhasználókra is vonatkozik.


VII. A Játék Digitális Forgalmazása

1. Az üzlet Internet hálózaton keresztül elektronikus úton letöltendő játékokat kínál.

2. A játékok digitális formájú megvásárlása kizárólagosan Magyarország területén található számítógépen lehetséges.

3. A MUVE S.A. figyelmezteti, hogy a digitális formában beszerzett termékek az Európai Unió területén kívül nem működhetnek. A MUVE S.A. tájékoztatja, hogy a digitális formában beszerzett termékek egyes tulajdonságai (pl. nyelv) eltérőek lehetnek a használat országától függően.

4. A programmal és a műszaki elvárásokkal kapcsolatos részletes követelmények a terméklapon találhatóak.

5. Az elektronikus úton ajánlott játékok megrendelése hitelkártyával történő előfizetést igényel.

6. Az elektronikus úton ajánlott játékok vásárlásával kapcsolatos fizetségeket a Poznan-i székhelyű PayU S.A. (korábban: Płatności.pl) szolgálja ki a felhasználó választásától függően.

7. Az elektronikus úton ajánlott játékok további biztonsági kiegészítésekkel, biztonsági kulcsokkal rendelkeznek. Valamennyi szükséges biztonsági kulcs e-mailen kerül elküldésre a felhasználóhoz a játék telepítéséhez szükséges információkkal együtt.

8. A Fiókom fülben lehetőség van a letöltött játékok és a szükséges kulcsok ellenőrzésére.

9. A MUVE S.A. cég nem vállal felelősséget a megvásárolt játék telepítésének sikertelenségéért, amennyiben a játék terméklapján meghatározott műszaki feltételek nem kerülnek teljesítésre, illetve a felhasználó által használt berendezés nem működik megfelelően.

10. A MUVE S.A. cég nem vállal felelősséget a játék telepítéséhez szükséges harmadik szolgáltatók, mint például a Steam működéséért.

11. Az elektronikus úton beszerzett példány tulajdonosát megilleti a megvásárolt program használati licence, melynek terjedelme a www.muve.hu weboldalon elérhető licencszerződés tartalmában található. A licenc kizárólagosan a jelen program, annak rendeltetése szerinti, egy számítógépen történő használatára vonatkozik, kivéve, ha a játék kiadója további telepítést is engedélyez. A tulajdonost nem illetik meg egyéb speciális jogok, különösen a program és a mellékelt anyagok nem autorizált másolásához való jog, a program egészének vagy részének, illetve dokumentációjának felvitele, telepítése az Internet hálózatra.

12. Az elektronikus úton letöltendő játékok megrendelésével egyidejűleg a felhasználó engedélyezi a szolgáltatás MUVE S.A. cég általi, a fogyasztót megillető szerződéstől való elállás határideje előtt történő kivitelezését, mely határidőt a Fogyasztók jogait tartalmazó törvény 27. cikkelye tartalmazza. A fenti esetben a fogyasztó nem jogosult a szerződés felbontására. A MUVE S.A. köteles a fenti írásos beleegyezés vagy a fogyasztó engedélyével történő egyéb tartós hordozón történő átvételének visszaigazolására.


VIII. Záró rendelkezések

1. A jelen szabályzat a http://www.muve.hu weboldalon történő megjelentetéstől számítva, azok módosításáig érvényes.

2. A jelen szabályzat fontos okokból kifolyólag kerülhet módosításra, különösen olyan okokból, mint a MUVE S.A. cég gazdasági tevékenysége területének vagy kereskedelmi ajánlatának változása, a Szabályzat rendelkezéseinek az érvényes jogszabályokhoz való illesztése, a weboldal megfelelő működésének biztosítása, a weboldal felhasználóinak biztonsága megteremtésének szükségessége, a weboldal működése új szabályainak bevezetésének, vagy azok módosításának szükségessége. Ilyen esetben a MUVE S.A. cég tájékoztatja a felhasználókat a változások fajtájáról és jellegéről, elküldve e-mail címükre a változások táblázatát és a Szabályzat módosított változatát, nem később, mint 14 nappal a tervezett változások bevezetése előtt.

3. A módosított szabályzat verzió elfogadásának elutasítás esetén, a fenti 2. pontban említett elektronikus üzenet felhasználó általi átvételétől számított 14 napos határidővel a felhasználó köteles a info@muve.hu e-mail címre elektronikus üzenetet küldeni a „A Szabályzat elutasítása” tartalommal. A fenti lépés a felhasználónak a MUVE S.A. cég által nyújtott szolgáltatásokról való lemondását jelenti, mely cég a felhasználó előzetes tájékoztatása után jogosult a felhasználó fiókjának megszüntetésére.

4. Az alábbi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1994 február 4-i, a szerzői jogdíjakról és kapcsolódó jogokról szóló törvény, valamint az 2014 május 30-i, a fogyasztók jogairól szóló törvény rendelkezései az irányadók.

5. A www.muve.hu üzletben való korábbi beregisztrálás az alábbi szabályzat teljeskörű elfogadását jelenti.

6. Kérdéseikkel forduljanak az alábbi címre info@muve.hu.