Felhasználási feltételek

A WWW.MUVE.HU WEBOLDAL SZABÁLYZATA, ÉRVÉNYES 2018.05.25-TŐL

[a továbbiakban: Szabályzat]

1. Cikk

Meghatározások

A Szabályzatban előforduló kifejezéseket az alábbi tartalommal használjuk:

MUVE – MUVE Spółka Akcyjna, melynek bejegyzett telephelye Varsóban, az ul. Krakowiaków 36, 02–255 Varsó címen található, a Nemzeti Cégbíróság Varsó Fővárosi Kerületi Bírósága bejegyezte a cégjegyzékbe, Varsóban, a Nemzeti Cégbíróság XIII. kereskedelmi kerületében; adatai KRS 0000440351, adószám (NIP): 522-300-13-12, REGON: 146396424, jegyzett tőke: PLN 1 500.000,00,

További MUVE S.A. adatok a Felhasználókkal való kapcsolattartáshoz:

  • e-mail cím: info@muve.hu
  • telefon 00 48 22 5742584 vagy 00 48 22 5742583
  • fax: 00 48 22 5742505
  • kapcsolatfelvételi űrlap elérhető az alábbi linken: https://muve.hu/tovabbiak/kapcsolat

ÁRUHÁZ – a MOVE által működtetett weboldal, amely a www.muve.hu címen elérhető, és amelyet a MOVE kereskedelmi tevékenység folytatására, különösen digitális tartalom értékesítésére használ

MUNKANAP – minden nap a szombatok, vasárnapok és a munkaszüneti napok kivételével, összhangban az 1951. január 18. törvény felsorolásával a munkaszüneti napokról (Jogi közlöny 1951.28, kiegészítve),

FELHASZNÁLÓ – természetes személy, aki regisztrált és fiókot tart fenn az Áruházban, betöltötte 18. életévét, jogilag cselekvőképes, avagy olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely jogokat és kötelezettségeket szerezhet saját nevében, és fiókot tart fenn az Áruházban,

FOGYASZTÓ – olyan természetes személy Felhasználó, aki vásárol az Áruházban a szakmai vagy kereskedelmi tevékenységével nem közvetlenül kapcsolatosan,

FIÓK – a Felhasználó személyre szabott adminisztratív panelje, amely regisztrációt követően az Áruházba bejelentkezve válik elérhetővé, és lehetővé teszi, hogy Felhasználó megrendeléseket adjon le, és az Áruházban elérhető szolgáltatásokat vegyen igénybe,

BIZTONSÁGI KULCS (KÓD) – digitális tartalomhoz kapcsolódó, egyedi, alfanumerikus jelsorozat, amely a Felhasználónak a digitális tartalom eléréséhez szükséges olyan harmadik fél által működtetett platformokon, mint például a Steam, a Gog.com, az Origin. A biztonsági kulcs (kód) eredeti csomagot képez a fogyasztóvédelemről szóló 2014. május 30. törvény 38. paragrafusának 9. bekezdése értelmében (Jogi közlöny, 2014, 827. cikkely), a továbbiakban „Fogyasztóvédelemről szóló tv”.

DIGITÁLIS TARTALOM – az Áruházban értékesített, digitális formában létrehozott és rendelkezésre bocsátott, fizikai adathordozón nem rögzített adatok,

TERMÉKOLDAL – az Áruház egy oldala, ahol a Digitális tartalom részletes ismertetése található, beleértve a műszaki követelményeket, amelynek eleget kell tenni a Digitális tartalom használatához, valamint információ az alkalmazott védelmi intézkedésekről,

HÍRLEVÉL – olyan szolgáltatás, amelynek fogadásába a Felhasználó beleegyezhet, hogy információt kapjon az Áruházból elektronikus levél útján. A Hírlevél a Felhasználó által megadott e-mail címre kerül kézbesítésre. A Hírlevél fogadásához adott hozzájárulás megadható a Fiók létrehozásakor vagy később, valamint a Fióktól függetlenül bármikor visszavonható a minden hírlevélben megtalálható „Nem kérek hírlevelet” linkre kattintva,

SZEMÉLYES ADATOK – információ azonosított vagy azonosítható természetes személyről („adatok alanya”). Az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen az olyan azonosítók alapján, mint vezeték- és utónév, e-mail cím, IP cím, lakcím, süti fájlok és telefonszám,

SZABÁLYZAT – az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelete,

2. Cikk

Általános rendelkezések

1. A Szabályzat meghatározza az Áruház használatának szabályait, a megrendelések fogadását és teljesítését, a fizetés szabályait és formáit, a szerződés felmondásának szabályait, valamint a panaszok benyújtásának és kezelésének szabályait.

2. A Felhasználók kötelesek a Szabályzatot elolvasni, és rendelkezéseit betartani. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi a Digitális tartalom vásárlási szerződésnek Felhasználó és a MUVE között.

3. Az Áruház tulajdonosa és kezelője a MUVE.

4. Az Áruház használatához a Felhasználónak internet hozzáféréssel és internetböngészővel rendelkező számítógéppel vagy más eszközzel, továbbá aktív e-mail-fiókkal kell rendelkeznie.

5. A Digitális tartalom használatához internet hozzáférés lehet szükséges.

6. A MUVE nem vállal felelősséget az Áruház működésében bekövetkező zavarokért, beleértve a következők által okozott kimaradásokat vagy hibákat: vis maior, az Áruház rendszeres karbantartásával kapcsolatos tervezett tevékenységek, szerverhibák, harmadik felek jogosulatlan tevékenységei, külső szolgáltatók hibája, a Felhasználó hibája. A MUVE minden tőle telhetőt megtesz az Áruház megfelelő működésének biztosítása érdekében.

7. A Felhasználók a https://muve.hu//tovabbiak/kapcsolat címen elérhető kapcsolattartó űrlap segítségével fordulhatnak a MUVE S.A-hoz, vagy elektronikus levelet írhatnak az alábbi címre: info@muve.hu, illetve telefonálhatnak a 00 22 57425748 számon. A Felhasználó által igénybe vett kommunikációs eszközök használatának költségei a Felhasználót terhelik. Az ilyen költségek a Felhasználó távközlési szolgáltatójának díjszabása szerint kerülnek felszámolásra.

8. MUVE a Digitális tartalmat Magyarország területén kínálja.

9. A Felhasználó által nem megrendelt szolgáltatás nyújtása a MUVE S.A. kockázatára történik, és nem támaszt semmilyen kötelezettséget a Fogyasztó irányában. A Fogyasztó részéről semmilyen, az általa meg nem rendelt szolgáltatásra adott válasz nem képezi a Fogyasztó hozzájárulását a szerződés megkötéséhez.

3. Cikk

Regisztráció az Áruházban

1. A termékek megvásárlásához az Áruházban a Felhasználónak a Szabályzat rendelkezéseivel összhangban Fiókot kell létrehoznia.

2. A Fiók létrehozásához a Felhasználó köteles regisztrálni az Áruházban. A regisztráció az Áruházban ingyenes.

3. A regisztráció az Áruházban az alábbi módokon végezhető el:

a) a regisztrációs űrlap kitöltésével,

b) Felhasználó Facebook fiókjának használatával.

4. Az űrlap használatával végzett regisztrációhoz a Felhasználónak meg kell adnia az e-mail címét és egy jelszót, el kell fogadnia a Szabályzatot, és hozzá kell járulnia személyes adatainak kezeléséhez, a szükséges mértékben az elektronikus szolgáltatások létrehozásához, megváltoztatásához, megszüntetéséhez és megfelelő nyújtásához, valamint a Felhasználó megrendeléseinek teljesítéséhez.

5. Abban az esetben, ha a Felhasználó a Facebook-fiókját használja, MUVE csak a regisztrációhoz és a fiók használatához szükséges adatokat használja fel.

6. A fiók létrehozása akkor ér véget, amikor a Felhasználó befejezi a regisztrációt, és lehetővé válik számára a Digitális tartalom megvásárlása, továbbá az Áruház által kínált egyéb funkciók használata, például a megrendelési előzmények vagy a megvásárolt Digitális tartalom elérése.

7. A regisztrációt követően az Áruházba való bejelentkezés a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail-cím, mint Felhasználónév, vagy a Felhasználó Facebook-fiókja segítségével történik.

8. A Felhasználó köteles bejelentkezési címét és jelszavát bizalmasan kezelni, és illetéktelenektől távol tartani.

9. A Felhasználó Fiókja törlését bármikor kezdeményezheti. E célból a Felhasználónak üzenetet kell küldenie az alábbi e-mail címre: info@muve.hu. Az üzenet kézhezvételét követően a Fiók azonnal törlésre kerül.

4. Cikk

Megrendelések

1. Megrendelés elküldéséhez a Felhasználó köteles bejelentkezni a fiókjába.

2. Digitális tartalomra vonatkozó megrendeléseket napi 24 órában, heti 7 napon lehet feladni. Megrendelés feladásakor a Felhasználó megerősíti, hogy tisztában van vele, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után a Digitális tartalomért, valamint fizetési kötelezettséget a szállítási költségekre, illetve a Felhasználó által választott fizetési formával kapcsolatosan felmerülő költségekre. Ez a megerősítés az Áruház weboldalán található jelölőnégyzet bejelölésével, és a „Vásárlás jóváhagyása” gombra kattintással történik.

3. Megrendelést csak 18. életévét betöltött személy adhat fel.

4. Minden egyes Digitális tartalomhoz a Terméklap tartalmaz információt a Digitális tartalomról, valamint a Digitális tartalom áráról.

5. Az Áruház weboldalán megadott Digitális tartalmak ára PLN-ben értendő, és tartalmazza az ÁFÁ-t. Az árak nem tartalmazzák a fizetési szolgáltatók által szabott díjakat, amelyek nem haladják meg a MUVE részéről felmerülő költségeket a Felhasználó által választott fizetési formával kapcsolatosan. Ha a fizetési forma a Fogyasztó részére többletköltséggel jár, az erre vonatkozó információ feltüntetésre kerül az Áruház weboldalán a fizetési forma kiválasztására szolgáló választókapcsoló mellett.

6. A megrendelés teljes költsége (azaz a Digitális tartalom ára és a fizetési szolgáltatók által szabott esetleges további költségek) minden esetben meghatározásra kerülnek, mielőtt a Felhasználó leadja a megrendelését, a lentebb, a 10. bekezdésben említett megrendelési összesítőben.

7. Az Áruház által kínált promóciók nem vonhatók össze, kivéve azokat az eseteket, amikor valamely promóció szabályai azt kimondottan lehetővé teszik.

8. A Fiókba való bejelentkezést követően a Felhasználó kiválasztja a megrendelni kívánt Digitális tartalmat, és azt virtuális kosarába helyezi. A rendelés feladásához a Felhasználó követi az Áruháztól kapott üzenetekben szereplő utasításokat.

9. A Felhasználónak, a választott fizetési módozattól függően, további adatokat, elsősorban személyes adatokat is meg kell adnia ahhoz, hogy a MUVE teljesíthesse a megrendelést.

10. Mielőtt a Felhasználó számítógéppel vagy más végfelhasználói eszközzel leadná rendelését, a rendelés összesítője áttekinthetővé teszi az által rendelt Digitális tartalmakat, a Felhasználó által választott fizetési módból fakadó költségeket és a rendelés várható teljesítési idejét. A rendelés feladásához a Felhasználónak meg kell nyomnia a „Vásárlás megerősítése” gombot.

11. A MUVE-nak jogában áll az egyszerre megrendelhető Digitális tartalmak mennyiségét korlátozni.

12. A megrendelés ellenértékének számla ellenében történő kiegyenlítését meg kell erősíteni a Felhasználó által a rendeléskor megadott e-mail-címre küldött üzenetben található hivatkozásra kattintva, vagy az Áruház webhelyének „Fiókom” fülén.

13. Az előre fizetett rendelések automatikusan törlésre kerülnek, ha a fizetési megbízás a megrendelés napjától számított 7 napon belül nem teljesül.

14. Átutalással vagy hitelkártyával történő fizetés esetén fizetni megrendeléskor vagy a megrendelést követő 7 napon belül kell a „Fizetés” lehetőség kiválasztásával kell, a „Fizetés most” opciót választva, mely a fiókba való bejelentkezést követően válik láthatóvá a „Vásárlási előzmények” fülön. A kifizetett megrendelésről a MUVE automatikus megerősítő e-mailt küld a Felhasználó e-mail-címére.

15. A megrendelt digitális tartalmak előre fizetendők, azaz azt megelőzően, mielőtt a Felhasználó hozzájuk férne. A digitális tartalmat a Felhasználó a „Digitális termékeid” fülön érheti el közvetlenül azután, hogy a MUVE megkapja a Digitális tartalom árát.

16. A Digitális tartalmak elérhetőségéről a Felhasználó azok termékleírásából tájékozódhat az Áruház webhelyén. Előrendelés (ti. még meg nem jelent Digitális tartalmat érintő megrendelés) esetén megadjuk a kívánt Digitális tartalom várható elérhetőségének (megjelenésének) időpontját [Előrendelés]. A MUVE nem vállal felelősséget a tervezett előrendelési időpontok esetleges csúszásaiért.

17. A megrendelések számának folyamatos növekedése miatt egyes Digitális tartalmak elérhetőségével kapcsolatos információk pontatlanok lehetnek. A MUVE mindent megtesz, hogy Digitális tartalmai folyamatosan elérhetőek legyenek.

18. A MUVE nem vállal felelősséget a rendelést megerősítő elektronikus levél továbbításának azon problémáiért, melyeket a levelező szerverek hibája vagy a Felhasználó elektronikus levélcímhez kapcsolódó számítógépes védelmi rendszere vagy levelező szoftverének egyéni konfigurációja okoz.

19. A MUVE és a Felhasználó közt létrejött szerződés akkor teljesül, amikor a MUVE megkapja a fizetséget.

5. Cikk

Teljesítés

1. A MUVE a Digitális tartalmat a Felhasználó Fiókjába helyezi vagy elektronikus levélben küldi el. A megrendelt Digitális tartalmat a MUVE azonnal szállítja, miután annak ellenértéke bankszámláján jóváírásra kerül, kivéve az előrendeléseket, melyeket az érintett Digitális tartalom megjelenését követően teljesít. A Digitális tartalom a hét minden napján a Felhasználók rendelkezésére áll.

2. Digitális tartalom megrendelése során a Felhasználó hozzájárulást ad a MUVE S.A. számára a szolgáltatás biztosításához annak az időszaknak a vége előtt, amikor a fogyasztó a szerződéstől a fogyasztók védelméről szóló törvény 27. cikke értelmében elállhat. A fenti esetben, a hivatkozott törvény 38. cikkének 13. paragrafusa értelmében, a Felhasználó a szerződéstől nem állhat el. A Felhasználó a feltételek elfogadását az Áruház honlapján elérhető nyilatkozat elolvasását követően a megfelelő jelölőnégyzet kitöltésével jelezheti. A MUVE köteles a fenti hozzájárulás kézhez vételét írásban vagy, a Felhasználó beleegyezésével, más megbízható formában megerősíteni.

3. A Digitális tartalomra vonatkozó részletes szabályokat a Szabályzat 7. cikke tartalmazza.

6. Cikk

Fizetés

1. Rendeléskor a Felhasználó a következő fizetési módok közül választhat:

– utalással vagy hitelkártyával való fizetés

2. A MUVE további – egyéb elektronikus vagy utalványos – fizetési módokat is bevezethet.

3. A MUVE a vásárolt digitális tartalmakról a Felhasználóknak megerősítést küld.

4. A Szabályzat elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy e-mailben számlákat fogadjon.

7. Cikk

Egyes digitális tartalmakra vonatkozó külön rendelkezések – Játékok

1. Az Áruház a játékokat internetről letölthető Digitális tartalom formájában kínálja [Digitális játékok].

2. Digitális játékokat csak Magyarország területén található számítógéppel lehet vásárolni.

3. A MUVE tájékoztatja Önt arról, hogy a digitális játékok nem működhetnek az Európai Unió területén kívül. A MUVE tájékoztatja Önt arról, hogy a digitális játékok egyes vonatkozásokban (például nyelv) eltérhetnek egymástól aszerint, melyik országban használják őket.

4. A vásárolt játék letöltéséhez további szoftver (Muve Downloader) telepítése szükséges – ez elérhető a muve.hu webhelyen. A szoftver- és hardverkövetelmények részletes listáját a termékek adatlapja tartalmazza.

5. A MUVE garantálja, hogy a Muve Downloader és az általa kínált játékok mentesek a vírusoktól és egyéb káros szoftverektől.

6. Egyes digitális tartalmak használatához a Felhasználónak olyan Áruházon kívüli platformokon kell fiókkal rendelkeznie, mint az Origin, a Steam vagy a Gog.com A releváns információk minden esetben megtalálhatók a terméklapon.

7. A megrendelt digitális játékokért előre, azaz a szállítás előtt kell fizetni.

8. A digitális játékok megvásárlásával kapcsolatos kifizetéseket a poznańi székhelyű PayU S.A. vagy a Prepaid Services Company Limited (a továbbiakban „Társaság”) kezeli, melynek bejegyzett székhelye Part Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, Egyesült Királyság (cégjegyzékszám: 05761861) a Felhasználó választásától függően.

9. A digitális játékok másolásvédelméről biztonsági kulcs (KÓD) gondoskodik. A szükséges biztonsági kulcsokat (KÓDOK) elektronikus levélben juttatjuk el a Felhasználó Fiókjába – a "Fiókom" fülön keresendők.

10. A Felhasználói Fiók "Fiókom" fülén a Felhasználó megtekintheti az által megvásárolt digitális játékok listáját és a szükséges biztonsági kulcsokat (kódokat).

11. A MUVE nem vállal felelősséget a vásárolt digitális játék telepítésének kudarcáért, ha a Felhasználó gépe nem felel meg a digitális játék terméklapján meghatározott hardverkövetelményeknek, vagy ha a Felhasználó eszköze nem működik megfelelően.

12. A MUVE nem szavatolja digitális játékok használatát lehetővé tévő harmadik fél (például Steam) szolgáltatásainak működőképességét és elérhetőségét.

13. A digitális játék tulajdonosa jogosult a vásárolt digitális játék használatára, amely használat feltételeit a digitális játék telepítése során elérhető licencszerződés határozza meg. A digitális játéknak csak rendeltetésszerű használata engedélyezett, egyetlen munkaállomáson (számítógépen) használható, ha a digitális játék kiadója vagy más, a játék szerzői jogával rendelkező jogalany további telepítéseket nem engedélyez. A tulajdonos nem rendelkezik semmilyen más speciális joggal, különös tekintettel a szoftver és csatolt anyagok illetéktelen sokszorosításának jogát, illetve a szoftver részeinek, egészének vagy az ahhoz kapcsolódó dokumentációnak internetre történő feltöltésének és megosztásának jogát.

14. Digitális játék megrendelése során a Felhasználó hozzájárulást ad a MUVE S.A. számára a szolgáltatás biztosításához annak az időszaknak a vége előtt, amikor a fogyasztó a szerződéstől a fogyasztók védelméről szóló törvény 27. cikke értelmében elállhat. A fenti esetben, a hivatkozott törvény 38. cikkének 13. paragrafusa értelmében, a Felhasználó a szerződéstől nem állhat el. A MUVE S. A. köteles a fenti hozzájárulás kézhez vételét írásban vagy a fogyasztó beleegyezésével más. megbízható formában megerősíteni.

8. Cikk

(kihagyva)

9. Cikk

Reklamációk

1. A MUVE vállalja, hogy hibátlanul működő digitális tartalmat küld a Felhasználónak.

2. A Felhasználó panasszal élhet, ha a digitális tartalom hibás, vagy ha a hordozó nélküli digitális tartalom érdemben eltér attól, amilyennek az Áruház webhelyén elérhető terméklap szerint lennie kell.

3. A panasz mielőbbi elbírálása érdekében a Felhasználónak az alábbi módok egyikén kell azt benyújtania:

– elektronikus levélben az alábbi címen: info@muve.hu

– https://muve.hu/tovabbiak/kapcsolat címen elérhető formanyomtatványon

4. Panasz benyújtásakor a Felhasználónak legalább a nevét és vezetéknevét, a rendelési számot, a panasz tárgyát képező tárgyat vagy Digitális tartalmat, a hiba leírását, a hiba felfedezésének dátumát és a várt megoldást kell megadnia.

5. Ha a Digitális tartalom hibás vagy eltér az Áruházban leírtaktól, a Felhasználó benyújthat egy nyilatkozatot árcsökkentésért vagy visszaléphet a megegyezéstől, kivéve, ha a MUVE haladéktalanul kicseréli a Digitális tartalmat vagy eltávolítja a hibát a Felhasználó bármilyen anyagi természetű kényelmetlensége nélkül. Továbbá, amennyiben bármilyen Digitális tartalom hibás, a Felhasználó kérheti a Digitális tartalom lecserélését hibamentes tartalomra vagy a hiba eltávolítását. Ha a Felhasználó egy vásárló, kérheti a Digitális tartalom lecserélését a hiba eltávolítása helyett, vagy kérheti a hiba eltávolítását a Digitális tartalom lecserélése helyett, kivéve, ha a Digitális tartalomnak a szerződés szerinti elkészítése a vásárló által választott formában lehetetlen, vagy rendkívüli kiadásokkal járna a MUVE által javasolt metódushoz képest.

6. Ha a vásárló bármely fent említett nyilatkozatot benyújtotta, és a MUVE nem reagál 14 napon belül, feltételezhető, hogy a vásárló nyilatkozata jogosként elfogadásra került a MUVE részéről.

7. A MUVE értesítést küld a Felhasználónak elektronikus vagy postai levélben, attól függően, milyen kapcsolattartási adatokat adott meg a Felhasználó a panasz benyújtásakor.

10. Cikk

(kihagyva)

11. Cikk

A vásárló nem állhat el a vásárlási szerződéstől nem fizikai hordozókon rögzített termékek esetén, azaz ha elektronikus úton (digitális terjesztés) tett rá szert. A fentiek vonatkoznak azon Felhasználókra is, akik nem vásárlók.

12. Cikk

Személyes adatok, sütik

1. A www.muve.hu internetes üzletben való regisztrációhoz a Felhasználó hozzájárulása szükséges, hogy a személyes adatait kezeljük a MUVE által az áruház keretrendszerében nyújtott szolgáltatások használatához szükséges mértékben és célokra, beleértve a személyes adatok átadását harmadik félnek, aki a MUVE céggel kapcsolatban áll a szolgáltatást nyújtására. Az ilyen adatok eljuttatása szükséges a szolgáltatások megfelelő biztosításához. A beleegyezés az üzlet szabályzatainak elfogadásával történik.

2. A személyes adatok kezelője a MUVE Spółka akcyjna, amelynek bejegyzett székhelye Warsaw, (02-255), ul. Krakowiaków 36, regisztrálva a Nemzeti Cégbírósági Regiszterben KRS 0000440351 számmal, adószám (NIP): 522-300-13-12, REGON: 146396424.

3. Az adatvédelmi biztos e-mailen értesíthető, címe iod@muve.pl.

4. A Szabályzatban leírt esetekben a személyes adatok kezelése a Szabályzat 6. paragrafusa 1. bekezdésének a) pontja szerint történik az Áruház szolgáltatásainak működtetése érdekében, beleértve az Áruházba benyújtott rendelések kezelését és teljesítését, az igények kezelését, és a Felhasználó tevékenységének kezelését az Áruházban (például vélemények hozzáadását).

5. A MUVE által kezelt személyes adatok kategóriái:

(a) Felhasználónév,

(b) e-mail-cím,

(c) telefonszám,

(d) földrajzi elhelyezkedés,

(e) műszaki adatok a fiók elérésére használt eszközökkel kapcsolatban,

(f) az internet vagy hálózati kapcsolat egyes adatai (beleértve az IP-címet),

(g) mobileszköz-azonosító,

(h) operációs rendszer,

(i) böngésző vagy szoftver típusa, eszközinformáció vagy más, a böngésző által átadott műszaki adat,

(j) mérési adatok a fiók használatával és annak időtartamával kapcsolatosan, aktuális státusz,

(k) vásárlási előzmények és választott hivatkozások,

(l) beállítások és választások, például feliratkozások,

(m) használni kívánt nyelv és pénznem,

(n) a főrumon közzétett posztok vagy a fiók által kínált más szolgáltatások használata,

(o) fizetésekkel kapcsolatos információ beleértve a nevet és vezetéknevet, e-mail-címet, fizetési módot, fizetési platformot, tranzakció típusát.

6. A szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan a személyes adatok elérhetők lesznek külső személyek számára is, különösen a megrendelések teljesítésére használt ICT rendszerek kezelésével megbízott beszállítók számára, mint a bankok és fizetési szolgáltatók, a könyvelési, jogi és adóügyi téren működő személyek, marketingügynökségek (a marketing szolgáltatások hatókörében) és a MUVE tőkecsoportjához tartozó személyek.

A MUVE fenntartja a jogot, hogy átadjon adatokat a Felhasználóról a megfelelő hatóságoknak vagy harmadik félnek, akik ilyen adatokat kérnek, a törvényben megszabott mértékig, követelések megalapozása, érvényesítése vagy védelme érdekében.

7. Az üzlet használatával a Felhasználó beleegyezik a sütik vagy más hasonló technológia használatába: https://muve.hu/informacio/cookie-k-hasznalata. A hozzájárulás a weboldal alján található süti információs linkre való kattintással történik.

8. A Felhasználó jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, kijavítani, törölni, korlátozást kérni a felhasználásukra, továbbításukra, tiltakozhat az adatkezelés ellen, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását az adatkezeléshez, ami nincs hatással a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelési gyakorlat megfelelőségére.

9. A személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás vagy azokat érintő egyéb, fent említett jogosultságok visszavonásához küldjön üzenetet a vonatkozó kéréssel az alábbi címre iod@muve.pl. A személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása azt jelenti, hogy az Áruház által kínált szolgáltatást tovább nem lehet nyújtani, és a rendelések nem teljesíthetőek.

10. A Felhasználó panaszt nyújthat be a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökéhez, ha a Felhasználó személyes adatainak kezelése megszegi a Szabályzat rendelkezéseit.

11. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes, de szükséges a MUVE által az Áruházban nyújtott szolgáltatások használatához. Ezért a Felhasználó személyes adatainak MUVE általi kezelésére irányuló hozzájárulásának elutasítása azt jelenti, hogy a Felhasználó nem használhatja a MUVE által az Áruházban biztosított szolgáltatásokat, és rendeléseit nem kaphatja meg.

12. A Felhasználó személyes adatai a fiók működésének teljes időtartama alatt tárolódnak, és a fiók megszüntetésének esetén azonnal törlésre kerülnek. Az adatok hosszabb ideig is kezelhetők, ha ez az adatkezelés szükséges esetleges követelések támasztására, érvényesítésére vagy védelmére bíróság előtt, hivatalos vagy más peren kívüli egyezség során, valamint a megfelelő hatóságok kérésére. Ezen időtartam után az adatok csak a vonatkozó törvények rendelkezéseinek megfelelő módon és mértékben kezelhetők. A kezelési időtartam után az adatok visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek.

13. A MUVE hírlevelet küld azon személyeknek, akik e célból megadták e-mail-címüket. A hírlevél-információt csak azután lehet eljuttatni, hogy a Felhasználó ehhez hozzájárulását adta a megadott módon az Áruház weboldalán. Ez a hozzájárulás az Áruház weboldalán elérhető jelölőnégyzet bejelölésével adható meg.

Az adatszolgáltatás önkéntes, de szükséges a hírlevél kézhezvételéhez. Az adatszolgáltatás elmulasztása vagy adat-eltávolítási kérelem küldése esetén a Felhasználó többé nem fogja megkapni a hírlevelet.

A következő személyes adatokat dolgozzák fel a hírlevél-szolgáltatásban.

(a) felhasználónév

(b) e-mail-cím,

A hírlevél-szolgáltatás körében – a feldolgozás jogalapja a Felhasználó beleegyezése (Szabályzat 6. paragrafusa 1. bekezdésének a) pontja).

13. Cikk

Végső rendelkezések

1. A Szabályzatot a MUVE egyoldalúan kiegészítheti fontos okokból, különösen a MUVE tevékenységi körének vagy üzleti tevékenységének megváltozása miatt, a Szabályzat rendelkezéseinek változtatása a vonatkozó törvényi megfelelőség miatt, az üzlet megfelelő működésének biztosítására, az üzlet Felhasználók biztonságának biztosítására, új szabályozás bevezetése az üzlet működésében vagy a meglévők változtatása miatt. Ilyen esetekben a MUVE értesíti a Felhasználókat a módosításokról legalább 14 nappal az érvénybe lépésük előtt.

2. A Felhasználót kötik az új szabályozások rendelkezései, amennyiben nem törli Fiókját a szabályozások módosításáról szóló értesítést követő 14 napon belül. A szabályozások módosítása a módosítás előtt eszközölt vásárlások és leadott rendelések tartalmán és feltételein nem változtat.

4. A Szabályzat által nem érintett kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, az 1994. február 4-i törvény a szerzői és kapcsolódó jogokról, valamint a 2014. május 30-i törvény a fogyasztói jogokról a mérvadók.

5. A Felhasználó peren kívüli megállapodással élhet a felmerülő vitás kérdések és követelések megoldására. Az online vásárlással kapcsolatban felmerülő vitás kérdések békés úton történő megoldására a Felhasználó panaszt nyújthat be, például a jogviták rendezésére szolgáló online közösségi platformon (ODR), amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen érhető el.